สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | ความรู้เกษตรอย่างง่าย | คลังความรู้เฉพาะพืช | หน้า4

คลังความรู้เฉพาะพืช


 การใช้สารโพแทสเซียมคลอเรตเพื่อการผลิตลำไยอย่างปลอดภัย 1

การใช้สารโพแทสเซียมคลอเรตเพื่อการผลิตลำไยอย่างปลอดภัย 1

 ความต้องการธาตุอาหารลำไยและแนวทางการจัดการปุ๋ย ตอนที่ 2

ความต้องการธาตุอาหารลำไยและแนวทางการจัดการปุ๋ย ตอนที่ 2

 การผลิตลำใยนอกฤดู

การผลิตลำใยนอกฤดู

 การดูแลลำไยก่อนและหลังเก็บเกี่ยว

การดูแลลำไยก่อนและหลังเก็บเกี่ยว

 การเก็บตัวอย่างดิน

การเก็บตัวอย่างดิน

 หนอนม้วนใบ

หนอนม้วนใบ

 โรคกิ่งปม

โรคกิ่งปม

 เกษตรกรตัวอย่าง จ.เชียงใหม่ คุณวิชกร

เกษตรกรตัวอย่าง จ.เชียงใหม่ คุณวิชกร

 เกษตรกรตัวอย่าง จ.ลำพูน คุณศรีเพชร

เกษตรกรตัวอย่าง จ.ลำพูน คุณศรีเพชร

 วิธีการเลือกเตาอบแห้ง ตอนที่ 2

วิธีการเลือกเตาอบแห้ง ตอนที่ 2

 เทคนิคการอบลำไยแห้งทั้งเปลือก

เทคนิคการอบลำไยแห้งทั้งเปลือก

 การนำเทคนิคการอบลำไยแห้งทั้งเปลือกไปใช้กับวิสาหกิจชุมชนลำพูน

การนำเทคนิคการอบลำไยแห้งทั้งเปลือกไปใช้กับวิสาหกิจชุมชนลำพูน

 เทคนิคการอบลำไยแห้งเนื้อทอง

เทคนิคการอบลำไยแห้งเนื้อทอง

 วิธีการเลือกเตาอบแห้ง ตอนที่ 1

วิธีการเลือกเตาอบแห้ง ตอนที่ 1

 เกษตรกรตัวอย่าง จ.เชียงใหม่ คุณคณิต

เกษตรกรตัวอย่าง จ.เชียงใหม่ คุณคณิต