สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | ความรู้เกษตรอย่างง่าย | MOTIONGRAPHIC | หน้า4

MOTIONGRAPHIC


 วิธีการกำจัดแก๊สเอทีลีนเพื่อลดการหลุดร่วงของผลลองกอง

วิธีการกำจัดแก๊สเอทีลีนเพื่อลดการหลุดร่วงของผลลองกอง

 การควบคุมหนูในสวนปาล์มน้ำมันบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

การควบคุมหนูในสวนปาล์มน้ำมันบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

 การผลิตข้าวพาร์บอยล์อย่างมีคุณภาพ

การผลิตข้าวพาร์บอยล์อย่างมีคุณภาพ

 การฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์พ่อแม่พันธุ์ปลาช่อน

การฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์พ่อแม่พันธุ์ปลาช่อน

 การอนุบาลลูกปลาช่อน

การอนุบาลลูกปลาช่อน

 การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลาช่อน

การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลาช่อน