สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | ความรู้เกษตรอย่างง่าย | รู้ทันศัพรูพืช | หน้า3

รู้ทันศัพรูพืช


 หนอนกอ

หนอนกอ

 โรคยอดเน่าและใบขีดแดง

โรคยอดเน่าและใบขีดแดง

 เพลี้ยแป้ง (1)

เพลี้ยแป้ง (1)

 เพลี้ยแป้ง (2)

เพลี้ยแป้ง (2)

 เพลี้ยแป้งสีชมพู

เพลี้ยแป้งสีชมพู

 ไรแดง

ไรแดง

 โรคแอนแทรกโนส

โรคแอนแทรกโนส

 แมลงหวี่ขาว

แมลงหวี่ขาว

 โรคใบไหม้

โรคใบไหม้

 โรครากและหัวเน่า

โรครากและหัวเน่า