สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | ความรู้เกษตรอย่างง่าย | คลังความรู้เฉพาะพืช | หน้า3

คลังความรู้เฉพาะพืช


 แมลงวันทอง (1)

แมลงวันทอง (1)

 เพลี้ยแป้ง (1)

เพลี้ยแป้ง (1)

 เพลี้ยแป้งสีชมพู

เพลี้ยแป้งสีชมพู

 โรคแส้ดำ

โรคแส้ดำ

 โรคใบขาว

โรคใบขาว

 โรคใบไหม้แผลใหญ่

โรคใบไหม้แผลใหญ่

 โรคราน้ำค้าง

โรคราน้ำค้าง

 หนอนเจาะฝัก

หนอนเจาะฝัก

 หนู (1)

หนู (1)

 การวิเคราะห์ดินอย่างรวดเร็วเพื่อการจัดการปุ๋ยลำไย

การวิเคราะห์ดินอย่างรวดเร็วเพื่อการจัดการปุ๋ยลำไย

 การให้สารทางใบ

การให้สารทางใบ

 ความต้องการธาตุอาหารลำไยและแนวทางการจัดการปุ๋ย ตอนที่ 1

ความต้องการธาตุอาหารลำไยและแนวทางการจัดการปุ๋ย ตอนที่ 1

 ความสำคัญของธาตุอาหารพืช

ความสำคัญของธาตุอาหารพืช

 การดูแลลำไยช่วงลำไยออกดอก

การดูแลลำไยช่วงลำไยออกดอก

 การใช้สารโพแทสเซียมคลอเรตเพื่อการผลิตลำไยอย่างปลอดภัย 1

การใช้สารโพแทสเซียมคลอเรตเพื่อการผลิตลำไยอย่างปลอดภัย 1