สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | ความรู้เกษตรอย่างง่าย | รู้ทันศัพรูพืช | หน้า2

รู้ทันศัพรูพืช


 โรคลำต้นเน่า

โรคลำต้นเน่า

 หนอนหน้าแมว

หนอนหน้าแมว

  โรคใบไหม้แผลใหญ่

โรคใบไหม้แผลใหญ่

 โรคราน้ำค้าง

โรคราน้ำค้าง

 หนอนเจาะฝัก

หนอนเจาะฝัก

 โรคต้นเน่า

โรคต้นเน่า

 โรคราเขม่าดำ

โรคราเขม่าดำ

  หนอนกระทู้

หนอนกระทู้

 สารพิษอะฟลาทอกซิน

สารพิษอะฟลาทอกซิน

 โรคราสนิม

โรคราสนิม

 หนอนเจาะลำต้น

หนอนเจาะลำต้น

 ด้วงหนวดยาว

ด้วงหนวดยาว

 โรคใบขาว

โรคใบขาว

 โรคแส้ดำ

โรคแส้ดำ

 โรคลำต้นเน่าแดงและใบขีดแดง

โรคลำต้นเน่าแดงและใบขีดแดง