สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | ความรู้เกษตรอย่างง่าย | เกษตรไกด์ | หน้า2

เกษตรไกด์


 การควบคุมโรคใบจุดของกล้วยหอมทอง

การควบคุมโรคใบจุดของกล้วยหอมทอง

 ชาวนาต้องรู้ มี 4 รู้

ชาวนาต้องรู้ มี 4 รู้

 การเตรียมพันธุ์ข้าวก่อนปลูก

การเตรียมพันธุ์ข้าวก่อนปลูก

 หลักการใส่ปุ๋ยในนาข้าวให้ได้ผลดี

หลักการใส่ปุ๋ยในนาข้าวให้ได้ผลดี

 ปุ๋ยสั่งตัดในนาข้าว

ปุ๋ยสั่งตัดในนาข้าว

 การจัดการวัชพืชในนาข้าวที่ดี

การจัดการวัชพืชในนาข้าวที่ดี

 การขยายเชื้อบีทีกำจัดหนอนในนาข้าว

การขยายเชื้อบีทีกำจัดหนอนในนาข้าว

 สารสกัดสมุนไพรป้องกันกำจัดแมลง

สารสกัดสมุนไพรป้องกันกำจัดแมลง

 รายได้เสริมจากคันนา

รายได้เสริมจากคันนา

 การย่อยสลายฟางข้างและตอซัง

การย่อยสลายฟางข้างและตอซัง

 การปลูกพืชบำรุงดิน

การปลูกพืชบำรุงดิน

 เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวนาแห้ง

เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวนาแห้ง

 การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพดี

การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพดี

 การตัดแต่งกิ่งต้นพริก

การตัดแต่งกิ่งต้นพริก

 เทคนิคการเพาะเมล็ดพริกก่อนปลูก

เทคนิคการเพาะเมล็ดพริกก่อนปลูก