สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | ความรู้เกษตรอย่างง่าย | MOTIONGRAPHIC | หน้า2

MOTIONGRAPHIC


 การใช้ไส้เดือนฝอยกำจัดหอยทากศัตรูพืชในสวนกล้วยไม้

การใช้ไส้เดือนฝอยกำจัดหอยทากศัตรูพืชในสวนกล้วยไม้

 เมี่ยง ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวล้านนา

เมี่ยง ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวล้านนา

 ตำรับสเปรย์ฆ่าเชื้อในช่องปากจากมะแขว่น

ตำรับสเปรย์ฆ่าเชื้อในช่องปากจากมะแขว่น

 ระบบเทปน้ำหยด

ระบบเทปน้ำหยด

 ระบบเตือนภัยดินถล่ม

ระบบเตือนภัยดินถล่ม

 เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์ม

เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์ม

 การเพิ่มโอกาสส่งออกผลไม้สดของไทย ในตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

การเพิ่มโอกาสส่งออกผลไม้สดของไทย ในตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

 การพัฒนาสารสกัดขมิ้นชันและดีปลีเป็นสารเสริมในเนื้อไก่

การพัฒนาสารสกัดขมิ้นชันและดีปลีเป็นสารเสริมในเนื้อไก่

 ความมั่นคงทางอาหารเขา ป่า นา เล

ความมั่นคงทางอาหารเขา ป่า นา เล

 การเพิ่มศักยภาพการส่งออกมะขามไทย

การเพิ่มศักยภาพการส่งออกมะขามไทย

 การใช้เทคโนโลยีฟองก๊าซเพื่อชะลอการเหี่ยวของกล้วยไม้

การใช้เทคโนโลยีฟองก๊าซเพื่อชะลอการเหี่ยวของกล้วยไม้

 การสืบสานและยกระดับภูมิปัญญาอาหารอีสาน Product Champion

การสืบสานและยกระดับภูมิปัญญาอาหารอีสาน Product Champion

 การพัฒนาวัตถุดิบเพื่อผลิตอาหารเสริมสุขภาพจากข้าวโพดม่วง

การพัฒนาวัตถุดิบเพื่อผลิตอาหารเสริมสุขภาพจากข้าวโพดม่วง

 การผลิตไก่ลูกผสมพื้นเมืองบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

การผลิตไก่ลูกผสมพื้นเมืองบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

 การนำร่องการผลิตพลังงานหมุนเวียนเพื่อการพัฒนาชุมชนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

การนำร่องการผลิตพลังงานหมุนเวียนเพื่อการพัฒนาชุมชนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน