สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | ความรู้เกษตรอย่างง่าย | คลังความรู้เฉพาะพืช | หน้า1

คลังความรู้เฉพาะพืช


 หนอนหน้าแมว

หนอนหน้าแมว

 โรคราสนิม

โรคราสนิม

 โรครากและหัวเน่า

โรครากและหัวเน่า

 โรคใบไหม้

โรคใบไหม้

 เพลี้ยแป้ง (2)

เพลี้ยแป้ง (2)

 โรคยอดเน่าและใบขีดแดง

โรคยอดเน่าและใบขีดแดง

 หนอนกอ

หนอนกอ

 แมลงวันทอง (2)

แมลงวันทอง (2)

 หนอนเจาะลำต้น

หนอนเจาะลำต้น

 หนอนเจาะลำต้น

หนอนเจาะลำต้น

 โรคราสนิม

โรคราสนิม

 โรคแอนแทรคโนส

โรคแอนแทรคโนส

 โรคลำต้นเน่าแดงและใบขีดแดง

โรคลำต้นเน่าแดงและใบขีดแดง

 ไรแดง

ไรแดง

 แมลงหวี่ขาว

แมลงหวี่ขาว