สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | ความรู้เกษตรอย่างง่าย | MOTIONGRAPHIC | หน้า1

MOTIONGRAPHIC


 ก้อนปลูกกล้วยไม้ตัดดอกสำเร็จรูป

ก้อนปลูกกล้วยไม้ตัดดอกสำเร็จรูป

 ต้นแบบการฟื้นฟูปูม้า ณ อ่าวบ้านดอน ตามแนวทางมาตรฐานสากล

ต้นแบบการฟื้นฟูปูม้า ณ อ่าวบ้านดอน ตามแนวทางมาตรฐานสากล

 แมลงหล่า ศัตรูข้าวที่ต้องเฝ้าระวังการระบาด

แมลงหล่า ศัตรูข้าวที่ต้องเฝ้าระวังการระบาด

 เทคนิคการแปลงเพศปลาตะเพียนขาวให้เป็นเพศเมียล้วน

เทคนิคการแปลงเพศปลาตะเพียนขาวให้เป็นเพศเมียล้วน

 ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด จากทะลายเปล่าปาล์มน้ำมันผสมขนไก่

ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด จากทะลายเปล่าปาล์มน้ำมันผสมขนไก่

 ปลาตะกรับ ช่วยลดปัญหาการอุดตันของกระชัง

ปลาตะกรับ ช่วยลดปัญหาการอุดตันของกระชัง

 ประโยชน์ต้นข้าวโพดม่วง หมักเพื่อเป็นอาหารแพะและแกะ

ประโยชน์ต้นข้าวโพดม่วง หมักเพื่อเป็นอาหารแพะและแกะ

 ปลาสลิดแผ่นอบกรอบ

ปลาสลิดแผ่นอบกรอบ

 ผลิตผักปลอดภัยโดยการใช้ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงศัตรุพืช

ผลิตผักปลอดภัยโดยการใช้ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงศัตรุพืช

 ส้มโอปลอดโรคแคงเคอร์ด้วยระบบรับรองแปลง

ส้มโอปลอดโรคแคงเคอร์ด้วยระบบรับรองแปลง

 ต้นแบบการจัดการฟาร์มจิ้งหรีด

ต้นแบบการจัดการฟาร์มจิ้งหรีด

 การผลิตลำไยนอกฤดูคุณภาพ

การผลิตลำไยนอกฤดูคุณภาพ

 การผลิตมังคุดหูเขียวคุณภาพ

การผลิตมังคุดหูเขียวคุณภาพ

 แนวทางใหม่ในการควบคุมโรคตายพรายและหนอนเจาะลำต้นกล้วยโดยใช้เชื้อจุลินทรีย์

แนวทางใหม่ในการควบคุมโรคตายพรายและหนอนเจาะลำต้นกล้วยโดยใช้เชื้อจุลินทรีย์

 การใช้ไส้เดือนฝอยกำจัดหอยทากศัตรูพืชในสวนกล้วยไม้

การใช้ไส้เดือนฝอยกำจัดหอยทากศัตรูพืชในสวนกล้วยไม้