สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | ผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์พร้อมใช้

ผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์พร้อมใช้

รวมผลงานวิจัยพร้อมใช้สำหรับภาคธุรกิจ ประกอบด้วยนวัตกรรมแห่ง โลกอนาคต และเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อประยุกต์ใช้ รวมถึงพัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ ก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ ช่วยให้การ หมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจทั้งภายใน และต่างประเทศ

ข้าว
ปาล์มน้ำมัน
พืชสวน/พืชไร่
สัตว์เศรษฐกิจ
อาหาร
สมุนไพร
tec2biz