สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

กรอบงานวิจัย สวก.

ปีงบประมาณ 2565 สวก. ได้กำหนดกรอบงานวิจัยที่ประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอโครงการ ดังนี้ 18 มกราคม 2564- 5 มีนาคม 2564

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ได้ที่นี่ ลงทะเบียน ส่งข้อเสนอโครงการฯ ผ่านระบบ NRIIS ได้ที่นี่