สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

เอกสารประกอบการบรรยาย ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เทคนิคการขึ้นทะเบียนผลงานวิจัยอย่างไรให้สำเร็จ ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด รุ่นที่ 8-11