สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ