สวก. ปลื้ม หนุนกรมวิชาการเกษตร ส่ง ชุดตรวจไส้เดือนฝอยภาคสนาม" คว้ารางวัล “เลิศรัฐ” ประเภทนวัตกรรมการบริการ ระดับ “ดีเด่น”