สวก. ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต “ทุน สวก. Smart Famer” รุ่นที่ 1 ในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยบูรณาการครบรอบ 2 ปี