คณะผู้บริหาร สวก. เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่