สวก. และ ม.อ. จับมือภาคเอกชนขับเคลื่อนงานวิจัยด้านสมุนไพรเพื่อผู้ป่วยโรคเบาหวาน