สวก. และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เดินหน้า วิจัย "ไข่ไก่" เพื่อแก้ปัญหาเด็กไทยขาดโปรตีนให้หมดไป