สวก. โชว์สุดยอดงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เดินหน้าขับเคลื่อนภาคการเกษตรของประเทศไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน