เปิดตัวเทคโนโลยี “ChroniCare” สมุนไพรไทยทางเลือกใหม่รักษาแผลติดเชื้อเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวาน