สวก. เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการจัดทำระบบคลังข้อมูล ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย