ผู้บริหาร สวก. เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สพภ. ครบรอบ 12 ปี