สวก. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานมหกรรม สืบสาน รักษา ต่อยอด กษัตริย์เกษตร & Agri Museum Expo 2019