สวก. จัดสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย โครงการ “การจัดการอ่างเก็บน้ำร่วมกับน้ำบาดาลในเขตโครงการชลประทานแม่กลองใหญ่”