สวก. เดินหน้ารุกพัฒนาและผลักดันโครงการและผลงานวิจัยการเกษตร พร้อมจับมือ กระทรวงพาณิชย์ พัฒนางานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศ