สวก. ร่วมกับ มน. จัดเสวนาในหัวข้อเรื่อง “ติดอาวุธพิชิตงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา”