สวก. สัมมนาและเปิดตัวเทคโนโลยี “ลูกผสมฟาแลนนอฟซิสพันธุ์ใหม่.. ยกระดับกล้วยไม้ไทยสู่ตลาดโลก”