สวก. ร่วมจัดนิทรรศการ “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 2561”