สวก.จัดปฐมนิเทศผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาโครงการปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ 70 ปี ประจำปี 2561 รอบที่ 1