สวก. ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนากรมการข้าว ครบรอบ 12 ปี