สวก.จัดพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย “การเพิ่มมูลค่าหอยเป๋าฮื้อในรูปอาหารสุขภาพ”