ผอ.สวก. มอบนโยบายการดำเนินงาน ปี 61 พร้อมลงพื้นที่ศึกษาดูงาน