สวก. เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการและวางพานพุ่ม เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560”