การประชุม Agricultural Policy Forum “การจัดการความเสี่ยงและความคุ้มค่าของการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม”