สวก. ร่วมจัดงาน “เดินหน้าประเทศไทยกับงานวิจัยด้านพืช”