สวก. ร่วมแสดงความยินดี วันสถาปนากรมการข้าว ครบรอบ 11 ปี