สวก. ทำบุญประจำปี ในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 14 ปี