สวก.จัดอบรม “แปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลาเสริมใยอาหาร” ครั้งที่ 1