สวก. ร่วมกับกรมประมง ส่งมอบลูกพันธุ์หอยลายให้แก่จังหวัดตราด เพื่อคืนความสุขปีใหม่ 2560