สวก. ร่วมประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย (ปลานวลจันทร์ทะเล หอยลาย และปลิงทะเล)