สวก. ร่วมจัดแสดงบูธนิทรรศการผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 12