ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับยางพารา


1
5271
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ วิศวกรรม กรรมวิธีการสร้างผนังอาคารจากแผ่นสารสังเคราะห์ที่มียางพาราเป็นส่วนประกอบ นายณัฐพล ยมกกุล
2
5355
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ วิศวกรรม กรรมวิธีการสร้างผนังของอาคาร นายณัฐพล ยมกกุล
3
5898
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ วิศวกรรม ผลิตภัณฑ์และกรรมวิธีการผลิตแผ่นคอนกรีตที่มีส่วนผสมของสารสังเคราะห์ที่มียางพาราเป็นส่วนประกอบ นายณัฐพล ยมกกุล
4
6730
1957
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ วิศวกรรม ผนังหรือหลังคาคอนกรีตเบาและกรรมวิธีการผลิตสิ่งดังกล่าว นายสมภพ ยมกกุล
5
33385
10108
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ วิศวกรรม ดอกไม้ประดิษฐ์ นายมีชัย วีระไวทยะ
6
39970
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ วิศวกรรม การผลิตไม้บางจากท่อนไม้ที่อัดประกบ นายวรรธนะ เจริญนวรัตน์
7
76571
21323
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ วิศวกรรม เตียงคนไข้ป้องกันการเกิดแผลกดทับ นายแพทย์ญาณินทร์ อุทโยภาศ
8
82151
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ วิศวกรรม การบ่มไม้สักอายุน้อยและไม้ยางพาราด้วยความร้อนสูง กรมป่าไม้
9
384
1426
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี ครีมสีฟัน บ.คอลเก็ท-ปาล์มโอลีฟ คัมปะนี
10
658
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี ผ้าใบ และกรรมวิธีการผลิต นายบุญญ์ สาทิตานนท์
11
3262
1424
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี วิธีจัดการกับไม้ยางพาราด้วยแรงดัน บริษัท เอเซียพาราวู๊ด จำกัด
12
3424
1407
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี วิธีจัดการกับไม้ยางพาราอย่างเร็ว บริษัท เอเซียพาราวู๊ด จำกัด
13
5212
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี ผนังหรือฝ้าเพดานคอนกรีตสำเร็จรูปและกรรมวิธีการผลิตสิ่งดังกล่าว นายณัฐพล ยมกกุล
14
5469
3392
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี ขบวนการแปรถ่านหินและลิกไนท์ นางปรางค์ทิพย์ กิตติลัดดาพร
15
12668
3576
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี วัสดุชนิดใหม่ที่ประกอบด้วยยางพารา แร่ดินขาวแร่ดินเบา และกำมะถันเป็นองค์ประกอบหลัก นายสุรพล พุ่มเจริญ
16
15567
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี กระบวนที่ใช้เอนไซม์สำหรับการเตรียมแอลิฟาทิกเอสไซยาโนไฮดโนไฮดริน เชมีส์ ลินซ์ จีเอ็มบีเอช
17
26415
8804
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานยางทีทีอาร์ เอดีเอสยางแผ่นรมควัน รวมทั้งโรงงานน้ำยางข้น บริษัท บีพีเลเท็กซ์แอนด์เคมีคอล จำกัด
18
57095
16126
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี วัสดุเพาะปลูกซึ่งให้ธาตุอาหารได้ มูลนิธิโครงการหลวง
19
58323
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี ถ่านอัดแท่ง นายพยนต์ รามจุล
20
68169
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี นาโนคอมพอสิตของยางธรรมชาติกับดินเหนียวปรับสภาพอินทรีย์ : การปรับปรุงสมบัติการทนทานสภาวะอากาศคุณสมบัติการทำให้สุกและคุณสมบัติทางกลของยางธรรมชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
21
100721
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี ยางสูบลมซึ่งมีโครงสร้างเสริมความแข็งแรงส่วนมงกุฎด้วยแถบลที่ได้รับการเสริมด้วยเส้นตีเกลียวเสริมยางติดกันจำนวนมากและกระบวนการเพื่อผลิตหรือหล่อดอกยางซ้ำดังกล่าว เดอะ กู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ คัมปะนี
22
82144
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี ผลิตภัณฑ์แทนหนังแท้ (หนังสัตว์) จากวัสดุธรรมชาติ นายเจริญ กริชเกียรติศักดิ์
23
97639
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี "สูตรการผสมไบโอดีเซลจากน้ำมันเมล็ดยางพาราในไบโอดีเซล" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
24
91557
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี คอนกรีตบล็อกผสมน้ำยางพารา นายประชุม คำพุฒ
25
93919
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี ถ้วยรับน้ำยางที่ผลิตจากยางธรรมชาติและดินขาว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
26
102749
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี การปรับปรุงความคงทนของไม้ยางพาราโดยการต้มในน้ำร้อนภายใต้ความดัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
27
545
565
อนุสิทธิบัตรเคมี การใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมของสีทาไม้ คอนกรีต และเหล็ก นายชูชาติ วศิโนภาส
28
657
658
อนุสิทธิบัตรเคมี องค์ประกอบของไม้ยางพาราพลาสติก มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ .
29
1331
1331
อนุสิทธิบัตรเคมี วัสดุทดแทนที่มีวัสดุเหลือใช้เป็นส่วนประกอบ นายศักดิ์กรณ์ พนมโชคไพศาล
30
982
982
อนุสิทธิบัตรเคมี กรรมวิธีทำกระถางต้นไม้โดยการขึ้นรูปของผสมของใยมะพร้าวและกาวลาเท็กซ์หรือกาวยางพารา นายจิตต์บูรณ์ ชาญวนิชัยนันท์
31
984
984
อนุสิทธิบัตรเคมี สารผสมสำหรับทำกระถางต้นไม้ที่ประกอบด้วยใยมะพร้าวและกาวลาเท็กซ์หรือกาวยางพารา นายจิตต์บูรณ์ ชาญวนิชัยนันท์
32
1215
1215
อนุสิทธิบัตรเคมี กรรมวิธีทำแชมพูใยใบไม้และแชมพูที่ได้จากกรรมวิธีนี้ นางสาววรรณา อุ่นหนาฝาคั่ง
33
1550
1550
อนุสิทธิบัตรเคมี ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์จากเมล็ดยางพารา หรือกากเมล็ดยางพาราที่สกัดน้ำมันออกแล้ว และกรรมวิธีการทำผลิตภัณฑ์ดังกล่าว นายโชค ศิริรัตนานุภาพ, นางสาวบุษบา ลาภโภคาชัย
34
2425
2425
อนุสิทธิบัตรเคมี องค์ประกอบของวัสดุเสริมแนวร่องของแผ่นปูพื้นหรือพื้น บริษัท แมทเทค จำกัด
35
2886
2886
อนุสิทธิบัตรเคมี กาวสำหรับถุงกระดาษแบบรีดปิดปากที่ใช้ห่อผลิตผลเกษตรบนต้นไม้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
36
4907
4907
อนุสิทธิบัตรเคมี สารทำให้ผิวขาวขึ้น ซึ่งเป็นสารสกัดจากซีรั่มน้ำยางพารา ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย
37
4108
4108
อนุสิทธิบัตรเคมี กระเบื้องปูพื่น-ผนัง ยางพาราผสมใยมะพร้าว นายประชุม คำพุฒ
38
4109
4109
อนุสิทธิบัตรเคมี แผ่นยางพารารองปลายแท่งตัวอย่างคอนกรีตทดสอบ นายประชุม คำพุฒ
39
100
118
อนุสิทธิบัตรวิศวะ วัสดุป้องกันรังสีเอ็กซ์ และกระบวนการสำหรับผลิตวัสดุนี้ นายคงศักดิ์ ตติยานุกุล
40
1014
1014
อนุสิทธิบัตรวิศวะ ชุดป้องกันน้ำ นายวิทัศน์ คมนียวนิช
41
1895
1895
อนุสิทธิบัตรวิศวะ กรรมวิธีการผลิตไม้ยางพาราสำหรับการสร้างอาคารบ้านเรือน บริษัท เวิลด์รับเบอร์วูดซิสเต็ม จำกัด
42
2943
2943
อนุสิทธิบัตรวิศวะ การทำแม่พิมพ์ยางซิลิโคนหรือยางพาราเพื่อผลิตเครื่องปั้นดินเผา นายเฉลิม ศิริมาตย์
43
423
103
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี หมึกผสมที่ลบออกได้ในช่วงแรกสำหรับเครื่องเขียนประเภทลูกลื่น สคริพโท, อินซ์
44
496
339
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี กรรมวิธีการทำและการประกอบสารหมึกที่สามารถลบออกได้ในขั้นต้นโดยใช้ประกอบกับอุปกรณ์การเขียนประเภทลูกลื่น สคริพโท, อินซ์
45
567
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี กรรมวิธีที่กระทำต่อเลเทคซ์จากต้นยาง เดอะ บอร์ด ออฟ เดอะ รับเบอร์ รีเซิร์ช อินสทิทิวด์ ออฟ มาเลเชีย
46
962
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี การใช้ยางธรรมชาติ ปิโตรเลียม เนชั่นแนล เบอร์ฮาด
47
989
1526
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี ยางรถชนิดบรรจุลมที่มีดอกยางทำจากสารผสมของโพลีบิวทาไดอีนที่มีไวนิลระดับกลาง/ยาง เดอะ กู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ คัมปะนี
48
3542
3282
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี วิธีและอุปกรณ์สำหรับการรวมตัวเป็นก้อนของลาเท็กซ์ยางธรรมชาติ เดอะ บอร์ด ออฟ เดอะ รับเบอร์ รีเซิร์ช อินสติติวท์ ออฟ
49
3623
1734
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี วัสดุไม่ใช่ยางในรูปอนุภาคที่ทำจากน้ำเหลืองยางอันเป็นผลจากการทำกระบวนการกับน้ำยางธรรมชาติและวิธีการผลิตวัสดุเหล่านี้ เดอะ โยโกฮาม่า รับเบอร์ โค.,แอลทีดี,
50
4560
1876
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี ยางธรรมชาติที่ได้รับการเสริมแรงและกระบวนการผลิต เดอะ โยโกฮามา รับเบอร์, โค.,แอลทีดี.
51
3807
3642
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี วิธีสำหรับการเปลี่ยนรูปน้ำยางสด เดอะ บอร์ด ออฟ เดอะ รับเบอร์ รีเซิร์ช อินสติติวต์ ออฟมาเลเซีย
52
4156
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี กระบวนการที่ใช้ลดน้ำหนักโมเลกุลของยางธรรมชาติในรูปน้ำยาง เฮาล์ส อั๊กติงเกเซลล์ชาฟต์
53
4265
3448
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี วิธีการลดน้ำหนักโมเลกุลของยางในลาเท็กซ์ เดอะ มาเลเซียน รับเบอร์ โปรดิวเซอร์ซ, รีเซิร์ช แอสโซซิเอชั่น
54
4916
3075
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี ตัวกระทำให้เกิดวัลคาไนเซชั่นในยางและวิธีการเตรียม เดอะ กู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ คัมปะนี
55
6274
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี กรรมวิธีสำหรับการผลิตผงยางที่มีสารเติมเต็มซึ่งไหลอย่างอิสระซึ่งมีพื้นฐานของยางธรรมชาติ ฮัลส์ อั๊กติงเกเซลชาฟต์
56
6463
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี ขบวนการสลายซีรัมยางธรรมชาติด้วยแบคทีเรีย และผลผลิตที่ได้จากขบวนการนี้ เดอะ โยโกฮาม่า รับเบอร์ โค., แอลทีดี , นายโตซีฮิโร่ ยูอีโอทามิ
57
6464
5435
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี ปุ๋ยที่มีองค์ประกอบที่ได้จากซีรัมน้ำยางธรรมชาติ เดอะ โยโกฮาม่า รับเบอร์ โค., แอลทีดี. , ยูบีอี อินดัสตรีส,แอลทีดี
58
6549
5464
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี ปุ๋ยที่ได้จากซีรัมน้ำยางธรรมชาติ เดอะ โยโกฮาม่า รับเบอร์ โค., แอลทีดี. , ยูบีอี อินดัสตรีส, แอลทีดี. , เดอะ บอร์ด ออฟ เดอะ รับเบอร์ รีเซิร์ช อินสติติว ออฟ มาเลเซีย
59
6494
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี สารเพาะเลี้ยงแบคทีเรียและการหมักโดยใช้วิธีการดังกล่าว เดอะ โยโกฮาม่า รับเบอร์ โค., แอลทีดี. , เดอะ บอร์ด ออฟ เดอะ รับเบอร์ รีเซิร์ท อินสติติว ออฟ มาเลเซีย
60
6796
6503
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี ล้อยางนิวแมติกที่มี 1,2-โพลีบิวทาไดอีนชนิดชินติโอแทกติค เดอะ กู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ คัมปะนี
61
6985
4188
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี ผลิตภัณฑ์ยางที่มีมอดุลัสสูง เดอะ กู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ คัมปะนี
62
7526
6433
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี สารผสมและวิธีต่าง ๆ สำหรับการกันน้ำซึมผ่านโครงสร้างที่เปียกซึ่งได้เกิดขึ้นจากวัสดุก่อสร้างชนิดที่น้ำซึมแทรกผ่านเข้าไปหรือที่น้ำกัดกร่อนทำให้เสือมเสียได้ ดับบลิว.อาร์. เกรซ แอนด์ โก.,-คอนน์
63
9654
7211
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี ระบบกันน้ำสำหรับผิวหน้าโครงสร้างที่น้ำแทรกซึมได้ ดับบลิว.อาร์. เกรซ แอนด์ โก., คอน
64
8997
7399
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี ซีรัมยางธรรมชาติเข้มข้นและวิธีการทำสารดังกล่าว มาเลเซีย รับเบอร์ บอร์ต
65
11230
5528
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี องค์ประกอบยาง โตไค คาร์บอน โค.,แอลทีดี.
66
12813
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี ยางแท่งบดผสม (THAISAN SPECIFIED RUBBER) นายแสง อุดมจารุมณี
67
32432.1
10947
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี ผลิตภัณฑ์ยางลาเท็กซ์และวิธีการสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ซูมิโตโม รับเบอร์ อินดัสเทรียล แอลทีดี.
68
13564
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี วิธีทำให้น้ำเหลืองยางธรรมชาติเข้มข้นโดยการออสโมซิสแบบย้อนกลับ เดอะ โยโกฮามา รับเบอร์ โค.,แอลทีดี,
69
35205
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี ยางธรรมชาติชนิดขจัดโปรตีนและกรรมวิธีผลิตยางชนิดเดียวกันั้น คาโอ คอร์ปอเรชั่น , ชูมิโตโม รับเบอร์ อินดัสตรี โก., แอลทีดี.
70
34636
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี องค์ประกอบยาง ENR-NR ฟูลเฟลซ์ อิงค์.
71
14964
11225
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี ยางธรรมชาติที่ถูกทำกรรมวิธีด้วยสารทำให้ความหนืดคงที่และการผลิตยางธรรมชาติที่ถูกทำกรรมวิธีนี้ บริดสโตน คอร์ปอเรชั่น
72
55538
24907
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี กรรมวิธีสำหรับผลิตยางดิบ คาโอ คอร์ปอเรชั่น , ซูมิโตโม รับเบอร์ อินดัสตรีส์ แอลทีดี.
73
39648
22448
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี การปรับปรุงสำหรับหรือที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกรรมวิธีต่อยางธรรมชาติ ซิน รับเทค คอนซับแทนซี เอสดีเอ็น. บีเอชดี.
74
17025
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี สารผสมเคลือบผิว อิมพีเรียล เคมิคอล อินดัสทตีส พีแอลซี
75
18915
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี การปรับปรุงและการเกี่ยวข้องกับการหมุนเวียนใหม่ของยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ บี.ซี. เซคาหร์ เอสตีเอ็น บีเอชดี
76
19707
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี น้ำยางธรรมชาติที่จำกัดโปรตีนและกรรมวิธีการผลิตน้ำยางธรรมชาติที่จำกัดโปรตีนแล้ว นิทโทะ เดนโคะ คอร์ปอเรชั่น , คาโอ คอร์ปอเรชั่น , ซูมิโตโม รับเบอร์ อินดัสตรีส์ แอลทีดี.
77
22392
20611
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ วิศวกรรม ยางรถยนต์ซึ่งโครงสร้างของแนวนูน ได้ถูกปรับปรุงขึ้นไว้ และชุดล้อรถยนต์ที่ประกอบด้วยยางรถยนต์นั้นกับขอบล้อที่เหมาะสม กองปายี เจเนรัล เดส์ เอตาบลีเซอมังต์ส มิชลิน-มิชลีน แอนด์ ซี
78
19396
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี ส่วนประกอบทำการเคลือบ, วิธีการของการใช้และสิ่งของที่เคลือบด้วยส่วนประกอบเดียวกัน เวมเบย์ รับเบอร์ โพรดักซ์ (เอ็ม) เอสดีเอ็น.บีเอชดี. , (นิติบุคลลจัดตั้งขึ้นตามกฏหมายประเทศมาเลเซีย)
79
21992
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี ส่วนประกอบเคลือบ , วิธีใช้และสิ่งที่นำมาเคลือบด้วยส่วนประกอบเดียวกันนี้ เวมเบลย์ รับเบอร์ โพรดักส์ (เอ็ม) เอสดีเอ็น.บีเอชดี.
80
22501
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี กระบวนการสำหรับผลิตยางธรรมชาติ เดอะ โยโกฮามา รับเบอร์ โค., แอลทีดี
81
19900
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี แอลเลอเจนิคโปรตีนในลาเทกซ์ของยางธรรมชาติ การปลิตและการใช้งานของมันในการวิเคราะห์ เดอะ บอร์ด ออฟ เดอะ รับเบอร์ รีเสิร์ช อินสติติว ออฟ มาเลเซีย , ยูนิเวอร์ซิตี้ เซนส์ มาเลเซีย
82
24840
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี กรรมวิธีสำหรับผลิตลาเท็กซ์ยางธรรมชาติที่ขจัดโพรทีนออกออกแล้ว ซูมิโตโม รับเบอร์ อินดัสตรีส์ แอลทีดี. , คาโอ คอร์ปอเรชั่น
83
23891
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี การผสมของลาเทกซ์และฟิล์มที่ผลิตจากสารผสมนั้น คาบ๊อท คอร์ปอเรชั่น
84
24060
12288
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี หมากฝรั่งซึ่งไม่เหนียวติด แค๊ดเบอรี่ อดัมส์ ยูเอสเอ แอลแอลซี(ผู้รับโอน)
85
21535
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี ภาพที่พิมพ์บนผิวลาเทกซ์ที่คงทนต่อการสึกหรอ แมกลา อินเตอร์เนชั่นแนล,แอลทีดี.
86
23297
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ วิศวกรรม การกำจัดโปรตีนออกจากชิ้นงานลาเทกซ์ยางธรรมชาติ โนโว นอร์ดิสค์ เอ/เอส
87
23305
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี กรรมวิธีสำหรับผลิตผลิตภัณฑ์ขึ้นรูป(Formed)ของน้ำน้ำยางธรรมชาติที่กำจัดโปรตีน(deproteinized)และสารกำจัดโปรตีน(deproteteinizing agent)สำหรับน้ำยางธรรมชาติ ฟูจิ ลาเท็กซ์ โก., แอลทีดี. , ซูมิโตโม รับเบอร์ อินดัสตรีส์ , แอลทีดี. , คาโอ คอร์ปอเรชั่น
88
27329
16784
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี วิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ยืดหยุ่นได้ คาบ๊อท คอร์ปอเรชั่น
89
26249
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี กาวยางธรรมชาติจากการต่อที่ไวต่อ-ดวามดัน และแถบกาวไวต่อ-ความดันที่ใช้กาวนี้ นิตโต เดนโก คอร์ปอเรชั่น , คาโอ คอร์ปอเรชั่น , ซูมิโตโม รับเบอร์ อินดัสตรีส์ แอลทีดี
90
27209
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี วัสดุชนิดใหม่ใช้แทนไม้ นายกุลพัฒน์ วัฒนกูล
91
27370
27261
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี สารประกอบอิลาสโตเมอร์แบบใหม่, วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการผสม คาบ๊อท คอร์ปอเรชั่น
92
34513
16908
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี ตัวยับยั้งการเสื่อมสีของลาเท็กซ์ยางธรรมชาติไร้โปรตีนลาแท็กซ์ยางธรรมชาติไร้โปรตีน และวิธีการเก็บรักษาสารชนิดเดียวกัน ซูมิโตโม รับเบอร์ อินดัสทรีส์,แอลทีดี.
93
31802
22563
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี น้ำยางข้นขาวธรรมชาติชนิดที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ได้ต่ำและกรรมวิธีสำหรับการทำน้ำยาางดังกล่าว เดอะ ยูนิเวอร์ซตี้ ออฟ อัครอน
94
30940
10853
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี วิธีการผลิตอนุภาคยางธรรมชาติ ซูมิโมโต รับเบอร์ อินดัสทรีส์, แอลทีดี. , ฮิกาชิ คากากุ โค., แอลทีดี.
95
38368
11305
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ วิศวกรรม ท่อยืดหยุ่นของเครื่องสูบรีด ไดอิชิ เทคโน โค., แอลทีดี.
96
40755
16719
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี น้ำยางผสมสารเคมีเพื่อผลิตสายยางยืด บริษัท ไทยฟิลาเท็กซ์ จำกัด (มหาชน)
97
41259
16242
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี กระบวนการสำหรับการผลิตยางธรรมชาติและยางธรรมชาติที่ได้จากกระบวนการเดียวกันนี้ บริดจ์สโตน คอร์ปอเรชั่น
98
43053
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี ลาเท็กซ์ที่เป็นสารประกอบใช้ผลิตเส้นยาร์นจากยางและวิถีการผลิตเพือการนั้น นาอิไก โค., แอลทีดี
99
41661
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี ถุงมือบบไร้ผงพร้อมด้วยมีการเคลือบภายในด้วยพอลิยูริเธนแบบเชื่อมขวางที่อิ่มตัวด้วยซิลิโคนและวิธีการสร้างสิ่งที่ล้ายคลึงกันนั้น อัลลีเจียนซ์ คอร์ปอเรชั่น
100
45550
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี กัมเบสและกัมสำหรับการเคี้ยว ล็อตเต โค., แอลทีดี.
101
44679
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี ยางล้อรถที่ประกอบด้วยวัสดุอุดรอยรั่ว ฮอนดา กิเคน โคเกียว คาบูชิกิ ไกชา
102
44656
21888
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี สารผสมยางที่ได้รับการทำให้มีสีสำหรับยางรถยนต์ มิชลีน เรอแชร์ช เอต์ เตคนิค เอส.เอ. , โซซิเอเต้ เดอ เทคโนโลยี มิชลีน
103
51488
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี สารยึดติดไวความดันชนิดให้แก๊สต่ำ และวิธีการใช้งาน เบรดี้ เวิร์ลไวด์ อิงค์
104
53566
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี ตัวกระทำสำหรับกำจัดโปรตีน น้ำยางธรรมชาติที่ถูกกำจัดโปรตีนออกโดยใช้ตัวกระทำนี้ และวิธีการของการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง ซูมิโตโมะ รับเบอร์ อินดัสทรีส์, แอลทีดี.
105
56351
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี ฟิล์มโพลีเมอร์ซึ่งมีคุณสมบัติต่อต้านไฟฟ้าสถิตย์ เดาว์ โกลบอล เทคโนโลยีส์ อิงค์.
106
50495
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี กรรมวิธีการเตรียมยางธรรมชาติโปรตีนต่ำที่มียางอนุภาคเล็กอยู่ด้วย บมจ. ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)
107
50496
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี วิธีการแยกสาร L-Quebrachitol คุณภาพสูงจากน้ำยางธรรมชาติ บมจ. ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)
108
53905
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี น้ำยางธรรมชิตที่มีสารรักษาความหนืดให้คงที่และยางธรรมชาติ และกระบวนการของสิ่งเหล่านั้น บริดจ์สโตน คอร์ปอเรชั่น
109
49510
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ วิศวกรรม ท่อยืดหยุ่นสำหรับความดันสูง ซิดัท เอส. พี.เอ.
110
54811
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี ยางธรรมชาติที่ผลิตจากลาเท็กซ์และสารผสมที่ประกอบด้วยสารดังกล่าวนั้น บริดจ์สโตน คอร์ปอเรชั่น
111
57887
28585
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี วิธีการของการเตรียมน้ำยางธรรมชาติซึ่งก่อภูมิแพ้ต่ำ และน้ำยางธรรมชาติที่ถูกขจัดโปรตีน และยางธรรมชาติซึ่งก่อภูมิแพ้ต่ำ และยางธรรมชาติที่ถูกขจัดโปรตีน ซูมิโมโตะ รับเบอร์ อินดัสทรีส์,แอลทีดี. , คาโอ คอร์ปอเรชั่น
112
55723
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี ยางธรรมชาติผสมสารเคมีโดยวิธีเปียก (WET NATURALRUBBER COMPOUND) และกระบวนการผลิต บริษัท มัลติ-เคมิคอลส์ แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
113
58498
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี ผลิตภัณฑ์ลาเท็กซ์ ซูวุกิ ลาเทกซ์ อินดัสทรี โค.,แอลทีดี.
114
58108
26168
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี สารผสมตามสูตรของน้ำยางชนิดปราศจากตัวเร่ง วิธีการทำสารนี้และผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากสารนี้ เบสท์ แมนูแฟคเจอริ่ง คัมปะนี
115
58796
21235
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ วิศวกรรม ภาชนะช่วยรักษาผลของผลไม้ นายสมชาติ วิทยารุ่งเรืองศรี
116
58514
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี มาสเตอร์แบทซ์ของยางธรรมชาติ วิธีการผลิตของมันและสารผสมของยางธรรมชาติ บริดจ์สโตน คอร์ปอเรชั่น
117
58403
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี การลดโปรตีนที่สามารถสกัดได้ในชิ้นงานยางลาเท็กซ์ธรรมชาติ เนชั่นแนล สตาร์ช แอนด์ เคมิคอล อินเวสเม้นท์ โฮลดิ้ง คอร์ปอเร
118
57219
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ วิศวกรรม เครื่องเคลือบผิวและวิธีการเคลือบผิวด้วยของเหลวสำหรับการป้องกันผลิตภัณฑ์บันทึกและกรรมวิธีการป้องกันของผลิตภัณฑ์บันทึก แคนนอน คาบูชิ ไกชา
119
61487
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี ยางธรรมชาติ องค์ประกอบของยาง และ ล้องยางชนิดสูบลม บริดจ์สโตน คอร์ปอเรชั่น
120
63972
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี การใช้ควันเหลวสำหรับกระบวนการผลิตยางธรรมชาติ พี.ที. บัดจา บารู
121
68169
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี นาโนคอมพอสิตของยางธรรมชาติกับดินเหนียวปรับสภาพอินทรีย์ : การปรับปรุงสมบัติการทนทานสภาวะอากาศคุณสมบัติการทำให้สุกและคุณสมบัติทางกลของยางธรรมชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
122
67638
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี ผลิตภัณฑ์ยางที่ถูกทำให้มีลักษณะแข็ง มีผนังบางปราศจากตัวเร่ง ทำจากกาวยาง เอเพ็กซ์ เมดิเคิล เทคโนโลจีส,อินซ์
123
68936
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี วิธีการผลิตยางธรรมชาติที่ขจุดโปรตีนออกไปในรูปของแข็งและน้ำยาง บี.ซี. เซกการ์ เอสดีเอ็น.บีเอชดี.
124
68937
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี การปรับปรุงการเหวี่ยงหนีศูนย์ของน้ำยาง บี.ซี. เซกการ์ เอสดีเอ็น.บีเอชดี. แห่ง สวีท 101,1เอสที ฟลอร์
125
67547
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี ลาเท็กซ์ยางธรรมชาติ ยางธรรมชาติ สารผสมยาง และยางรถยนต์ที่ใช้สิ่งเดียวกันนี้ บริดจ์สโตน คอร์ปอเรชั่น
126
67548
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี ลาเท็กซ์ยางธรรมชาติ ยางธรรมชาติ สารผสมยาง และยางรถยนต์ที่ใช้สิ่งเดียวกันนี้ บริดจ์สโตน คอร์ปอเรชั่น
127
68751
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี กรรมวิธีสำหรับการจับก้อนและการทำให้เข้มข้นแลเทกซ์ยางธรรมชาติที่อีพอกซิไดซ์แล้ว บี.ซี. เซคาหร์ เอสดีเอ็น. บีเอชดี. ห้อง 101, ชั้นที่ 1, กวาง
128
68752
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี กรรมวิธีสำหรับการจำกัด กลิ่นยาง แบบดั้งเดิมจากยางธรรมชาติดิบที่ดำเนินกรรมวิธีแล้ว บี.ซี. เซคาหร์ เอสดีเอ็น. บีเอชดี. ห้อง 101, ชั้นที่ 1, กวาง
129
67064
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี กระบวนการไฮโดรจิเนชันของยางธรรมชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย , แรมเพล รีเซิร์ซ อิงค์
130
68849
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี วิธีการสำหรับลดปริมาณโปรตีนของผลิตภัณฑ์จากน้ำยางธรรมชาติที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ สตีเฟ่น คัมปะนี
131
69268
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี ยางธรรมชาติที่ได้รับการเปลี่ยนสภาพหรือน้ำยางธรรมชาติที่ได้รับการเปลี่ยนสภาพและส่วนประกอบของยางและยางล้อแบบนูมาติก บริดจ์สโตน คอร์ปอเรชั่น
132
72278
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี การเตรียมยางธรรมชาติที่ปราศจากโปรตีน องค์ประกอบและการนำไปใช้ประโยชน์ นายทานากะ ยาสึยูกิ และคณะ
133
74308
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี วิธีการสำหรับการผลิตยางจากน้ำยาง เดอะ โยโกฮามา รับเบอร์ โก., แอลทีดี.
134
100991
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี กระบวนการไฮโดรจิเนชันของน้ำยางธรรมชาติด้วยตัวเร่งปฎิกิริยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย , แรมเพล รีเซิร์ซ อิงค์
135
79778
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี วิธีการสำหรับการผลิตน้ำยางธรรมชาติที่มีการกำจัดสารโปรตีนออก โตโยต้า จิโดชา คาบูชิกิ ไกชา , นากาโอกะ ยูนิเวอร์ซิตี้ ออฟ เทคโนโลยี
136
78831
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี กระบวนการเตรียมกราฟต์โคพอลิเมอร์จากยางธรรมชาติและเทอร์โมพลาสติกวิธีใหม่ ด้วยเทคนิคอะตอมทรานส์เฟอร์เรดิคัลพอลิเมอร์ไรเซชัน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ , มหาวิทยาลัยมหิดล
137
76095
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี สารประกอบแอลเลอเจนิคโปรตีนจากน้ำนมยางธรรมชาติ มาเลเซี่ยน รับเบอร์ ลิมิเต็ด
138
74930
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี การวัลคาไนซ์สารประกอบลาเท็กซ์ที่ไม่มีการใช้สารกระตุ้นชนิดโลหะออกไซด์หรือสารเร่งที่มีฐานเป็นสังกะสี อาร์.ที.แวนเดอร์บิลท์ คัมปะนี อิงค์.
139
74933
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี วิธิวิเคราะห์หาปริมาณสบู่ในน้ำยางธรรมชาติ น้ำยางธรรมชาติข้น และน้ำยางสังเคราะห์ข้น โดยวิธีการเติมสารมาตรฐานร่วมกับการวัดค่านำไฟฟ้า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
140
76544
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี วิธีการวิเคราะห์หาปริมาณรวมของสบู่คาร์บอกซิเลตในน้ำยางธรรมชาติโดยใช้เทคนิคการไทเทรตร่วมกับการวัดการนำไฟฟ้า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
141
89869
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี กระบวนการการเตรียมเรซินแลกเปลี่ยนอิออนจากน้ำยางธรรมชาติเพื่อใช้ในการบำบัดโลหะหนักในน้ำเสีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
142
78478
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี เทปยึดติดไวความดัน ยาซากิ คอร์ปอเรชั่น
143
79823
22185
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี กรรมวิธีการแยกเนื้อยางออกจากหางน้ำยางธรรมชาติโดยใช้โพลิเมอร์ที่ไวต่อความร้อน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
144
83898
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี กระบวนการไฮโดรจิเนชันของน้ำยางธรรมชาติด้วยไดอิมีดรีดักชัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย , แรมเพล รีเซิร์ซ อิงค์.
145
1426
1426
อนุสิทธิบัตรเคมี การสร้างเซลล์ลูกผสมซึ่งหลังโมโนโคลนาลแอนติบอดีต่อเลคติน 17 กิโลดาลตัน ของยางธรรมชาติ นางรพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล
146
1722
1722
อนุสิทธิบัตรเคมี กระบวนการเก็บรวบรวมเนื้อยางออกจากหางน้ำยางธรรมชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
147
1964
1964
อนุสิทธิบัตรเคมี กรรมวิธีผลิตยางธรรมชาติเสริมแรงโดยใช้ผงไม้ กรมวิชาการเกษตร , บริษัท พิ โค ที อินทีเรีย เซ็นเตอร์ จำกัด
148
1803
1803
อนุสิทธิบัตรเคมี สารเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
149
90239
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี วิธีการกราฟท์น้ำยางข้นด้วยสารเอทิลเมทาคริเลทโดยใช้รังสีแกมมา และน้ำยางข้นที่ผ่านการกราฟท์ดังกล่าว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
150
87645
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี สารผสมยางสำหรับแก้มยาง ซูมิโตโมะ รับเบอร์ อินดัสทรีส์, แอลทีดี. .
151
89046
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี วิธีการเพื่อการผลิตยางธรรมชาติความหนืดต่ำ และยางธรรมชาติและสารผสมของยางที่มียางธรรมชาติจากการผลิตที่ว่านี้ เดอะ โยโกฮามา รับเบอร์ โก., แอลทีดี.
152
89542
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี สารผสมยางและยางในรถยนต์โดยใช้สารผสมชนิดเดียวกัน ซูมิโตโมะ รับเบอร์ อินดัสทรีส์, แอลทีดี.
153
89546
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ วิศวกรรม สารผสมยางและยางในรถยนต์โดยใช้สารผสมชนิดเดียวกัน ซูมิโตโมะ รับเบอร์ อินดัสทรีส์, แอลทีดี.
154
90895
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี ยางธรรมชาติที่ผสมเพิ่มด้วยน้ำมันและวิธีการสำหรับการผลิตสิ่งที่คล้ายคลึงกันและสารผสมยางและยางรถยนต์ซึ่งใช้สิ่งที่คล้ายคลึงกัน บริดจ์สโตน คอร์ปอเรชั่น
155
100274
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี สูตรวัสดุและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติผสมขี้เลื่อยไม้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
156
90901
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี กรรมวิธีการจับตัวเนื้อยางออกจากน้ำยางธรรมชาติ โดยใช้สารประกอบควอเตอร์นารีแอมโมเนียมร่วมกับการใช้ความร้อน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
157
93919
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี ถ้วยรับน้ำยางที่ผลิตจากยางธรรมชาติและดินขาว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
158
95397
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี สูตรผลิตภัณฑ์ยางทนน้ำมันและกรรมวิธีการผลิต สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี , บริษัทคอมพาวด์โปรเฟสชั่นแนลจำกัด
159
101007
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี วิธีการผลิตยางธรรมชาติ เดอะ โยโกฮามา รับเบอร์ โก., แอลทีดี.
160
102929
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี "กระบวนการเตรียมเส้นใยยางธรรมชาติ (Process for preparation of natural rubber fibers") สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
161
102740
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี การทรีตเมนต์ลาแทกซ์ยางธรรมชาติที่ถูกอิพอกซิไดซ์ ตุน อับดุล ราซัค รีเสิร์ช เซ็นเตอร์
162
101059
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี "กรรมวิธีการจับตัวเนื้อยางออกจากหางน้ำยางธรรมชาติที่สามารถลดการสูญเสียเนื้อยางและกำหนดค่าความเป็นกรดด่างของน้ำทิ้งได้" สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
163
2770
2770
อนุสิทธิบัตรเคมี "สูตรผสมยางวัลคาไนซ์ที่ทนความร้อนและน้ำมันและกรรมวิธีการผลิตสูตรผสมดังกล่าว" สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
164
3254
3254
อนุสิทธิบัตรเคมี สูตรปรับปรุงยางสำหรับเพิ่มการยึดติดระหว่างยางธรรมชาติกับยางไนไตรล์ มหาวิทยาลัยมหิดล
165
3347
3347
อนุสิทธิบัตรเคมี ยางหุ้มด้ามมีดตัดอ้อย บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด
166
3998
3998
อนุสิทธิบัตรเคมี ยางหุ้มด้ามมีดตัดอ้อยสีน้ำเงิน บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด
167
3986
3986
อนุสิทธิบัตรวิศวะ ถุงมือยาง เทียน-ฟู เชน
168
5578
5578
อนุสิทธิบัตรเคมี กาวพอลียูรีเทนแบบปราศจากตัวทำละลายโดยใช้ยางธรรมชาติเหลวดัดแปรพอลิออล และน้ำมันพอลิออล และกรรมวิธีการผลิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
169
5183
5183
อนุสิทธิบัตรเคมี การปรับผิวทางเคมีเพื่อเพิ่มการยึดติดระหว่างยางธรรมชาติกับยางไนไตรล์ มหาวิทยาลัยมหิดล