ข้อมูลสารสนเทศเชิงลึก

Menu
แหล่งข้อมูลสารนิเทศการเกษตร


แหล่งข้อมูลสารนิเทศการเกษตรในประเทศ


แหล่งข้อมูลสารนิเทศการเกษตรต่างประเทศ

AGRIS:  the international information system for the agricultural sciences and technology
ระบบข้อมูลนานาชาติเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตร                                     
Agriculture-Veterinary Medicine (USA) Library
ห้องสมุดสัตวแพทย์-เกษตรกรรม (สหรัฐอเมริกา) มหาวิทยาลัยเทนเนสซ
AgNIC: Agriculture Network Information Center
แอ็กนิค : ศูนย์สารสนเทศเครือข่ายเกษตรกรรม ให้ข้อมูลด้านอาหาร เกษตรกรรม และสิ่งแวดล้อม จากกระทรวงเกษตร สหรัฐอเมริกา
AGRICOLA
อะกริโคลา ฐานข้อมูลบทความวารสาร หนังสือ รายงานสั้น จากห้องสมุดเกษตรแห่งชาติสหรัฐอเมริกา
Agricultural Communications Documentation Center
ศูนย์เอกสารประกอบการสื่อสารด้านการเกษตร คณะการสื่อสารการเกษตร มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์
Agricultural Market Information Virtual Library
ห้องสมุดเสมือนจริงสารสนเทศตลาดเกษตรกรรม ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยรัฐมิชิแกน
Biotechnology in Food and Agriculture
เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหารและเกษตรกรรม องค์การอาหารและเกษตรกรรม(เอฟเอโอ)แห่งสหประชาชาติ
Danish Veterinary and Agricultural Library
ห้องสมุดเกษตรและสัตวบาลแห่งเดนมาร์ก มหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เควีแอล
FAOSTAT Statistics Database
เอฟเอโอสแตท ฐานข้อมูลสถิตินานาชาติในด้านอาหาร เกษตรกรรม ประมงป่าไม้ จากองค์การอาหารและเกษตรกรรม(เอฟเอโอ)แห่งสหประชาชาติ(ยูเอ็น)
FAS Online Home
เว็บไซต์เอฟเอเอสออนไลน์ หน่วยงานเกษตรต่างประเทศ กระทรวงเกษตรสหรัฐ
INFOMINE - Comprehensive Biological, Agricultural & Medical Internet Resource Collection
อินโฟไมน์-แหล่งรวบรวมทรัพยากรบนอินเตอร์เน็ตด้านการแพทย์ การเกษตร และชีววิทยา มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย
Land Use History of the Colorado Plateau
ประวัติการใช้ที่ดินที่ราบสูงโคโลราโด รวบรวมงานวิจัยความเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และภูมิประเทศแห่งหุบเขา มหาวิทยาลัยนอร์ธ อริโซนา
Local Harvest
โลคอล ฮาร์เวสท์ แหล่งพบปะระหว่างผู้บริโภค กับเกษตรกรในท้องถิ่นผู้ผลิตสินค้าเกษตรโดยตรงสดจากฟาร์ม
National Agricultural Statistics Service for U.S. Agriculture Statistical Information and Graphs
สำนักงานบริการสถิติเกษตรแห่งชาติ สำหรับสารสนเทศทางสถิติเกษตรและกราฟ กระทรวงเกษตร สหรัฐอเมริกา
NOVAGate
โนวาเกต ประตูสู่สารสนเทศด้านป่าไม้ สัตวบาล การเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยโนวา
U.S. Department of Agriculture
กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา
USDA Agriculture Fact Book
เอกสารรวบรวมข้อเท็จจริงทางเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรสหรัฐ ( ยูเอสดีเอ)