ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับกาแฟ


1
9801005080
39669
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ วิศวกรรม สารผสมต่อต้านการออกซิไดซ์และกระบวนการสำหรับเตรียมสารผสมนี้ อะเลียว โฮม เครชั่น โก., อิงค์.
2
8401000244
2195
473
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี การเตรียมเซอโรโทนีนและอนุพันธ์ต่างๆ โซซิเอเต้ เดส์ โปรดุยต์ส เนสท์เล่ เอส.อา., เวเว่ย์
3
8401000316
2275
3450
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี กรรมวิธีสำหรับเตรียมแคปซูลที่ทำให้มีกลิ่นหอมและแคปซูลซึ่งผลิตขึ้นด้วยกรรมวิธีนั้น โซซิเอเต้ เดส์ โปรดุยต์ส เนสท์เล่ เอส.อา.
4
8401000426
2523
3905
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี วิธีปฏิบัติกับดิน ซาเร เอยี
5
8401000602
2749
2689
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี การทำกาแฟให้มีกลิ่นหอม โซซิเอเต้ เดส์ โปรดุยต์ส เนสท์เล่ เอส.อา.
6
8601000340
3699
2688
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี การเตรียม N-แอซิทิล เซอโรโทนีน และเมลาโทนีนจากเซอโรโทนีน โซซิเอเต้ เดส์ โปรดุยต์ส เนสท์เล่ เอส. อา.,
7
8601000415
3896
3270
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี สารทำให้กาแฟมีสีขาวชนิดปราศจากโปรตีน โซซิเอเต้ เดส์ โปรดุยต์ส เนสท์เล่ เอส.อา.,
8
8801000950
7265
2975
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี การเตรียมเซอโรโทนีนและอนุพันธ์ต่างๆ โซซิเอเต้ เดส์ โปรดุยต์ส เนสท์เล่ เอส.เอ.
9
8801000952
6515
4673
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี กรรมวิธีการผลิตกาแฟละลายได้ เยนเนอรัล ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น
10
8801000953
13614
5700
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี กรรมวิธีสำหรับไฮโดรลิชิงกาแฟคั่วบดละเอียดที่สกัดแล้วบางส่วน เยนเนอรัล ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น
11
8901000117
6514
3107
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี วิธีการแยกคาฟ์เฟอีนจากกาแฟด้วยของเหลววิกฤตยิ่งยวด เยนเนอรัล ฟูดส์ คอร์ปอเรชั่น
12
8901000285
6313
4622
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี การรวมเป็นก้อน โซซิเอเต็ เดส์ โปรดุยต์ส เนสท์เล่ เอส.เอ.
13
8901001078
7284
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี การจัดการกับเมล็ดกาแฟสีเขียว โซซิเอเต้ เดส์ โปรดุยต์ส เนสท์เล่ เอส.เอ.
14
8901001079
7285
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี กรรมวิธีการผลิตกาแฟจากเมล็ดกาแฟสีเขียว โซซิเอเต้ เดส์ โปรดุยส์ เนสท์เล่ เอส.เอ.
15
9001000299
8363
2848
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี การเก็บสารที่มีกลิ่นหอมจากการแตกสลายด้วยน้ำโดยการใช้ความร้อนของกากกาแฟที่ใช้แล้ว คราฟ์ เยนเนอรัล ฟูดส์, อิงค์
16
9001000584
9103
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี กาแฟที่เป็นมิตรต่อกระเพาะและกรรมวิธีการผลิต คราฟท์ เยนเนอรัล ฟูดส์, อิงค์.
17
9101001284
11215
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี กรรมวิธีสำหรับการปรับปรุงสิ่งสกัดจากกาแฟครั้งที่สองในการผลิตกาแฟที่ละลายได้ จาคอบส์ ซูชาร์ด เอจี
18
9101001572
11012
9005
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี กรรมวิธีผลิตกาแฟผงสำเร็จรูปชนิดละลายน้ำ โซซิเอเต้ เดส์ โปรดุยต์ส เนสท์เล่ เอส.เอ.
19
9101001818
12440
4891
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี กรรมวิธีสำหรับเตรียมกาแฟที่ละลายได้ จาคอบส์ ซูชาร์ด เอจี เมนูแฟคเจอเรอร์
20
9101001830
12349
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี กรรมวิธีสำหรับเตรียมกาแฟที่ละลายได้ที่มีกลิ่นรสดีขึ้น จาคอบส์ ซูชาร์ด เอจี แมนูแฟคเจอเรอร์
21
9201000034
11240
5811
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี กรรมวิธีการผลิตกาแฟสำเร็จรูปชนิดผงละลายได้ที่มีกลิ่นรสดีขึ้น โซซิเอเต้ เดส์ โปรดุยต์ส เนสท์เล่ เอส.เอ.
22
9201001509
12467
9380
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี กรรมวิธีสำหรับผลิตกาแฟสำเร็จรูปซึ่งละลายได้ในรูปผง โซซิเอเต้ เดส์ โพรดุยท์ส เนสท์เลย์ เอส.เอ. , 1800 เวเเวย์ สวิสเซอร์แลนด์
23
9301000102
13521
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี ผลิตภัณฑ์กาแฟที่สูงด้วยเส้นใยที่ละลายได้ที่เป็นโภชนาหารและกรรมวิธีสำหรับการทำขึ้นมา คราฟท์ เยนเนอรอล ฟูดส์, อิงค์.
24
9301000403
13662
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี กาแฟคั่วที่เป็นคอลลอยด์ในฐานะเป็นสารซึ่งทำให้มีกลิ่นหอม คราฟท์ เยนเนอรอล ฟูดส์,อิงค์.
25
9301000430
13813
7229
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี การปฏิบัติต่อน้ำมันของเมล็ดกาแฟ โซซิเอเต้ เดส์ โปรดุยต์ส เนสท์เล่ เอส.เอ
26
9401001402
18161
11135
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี วิธีการผลิตเมล็ดกาแฟคั่ว และเมล็ดกาแฟถั่วบดแล้วที่รักษาความหอมและกลิ่นรสกาแฟใหม่ไว้ได้เมื่อเก็บเป็นเวลานาน นาโกยาไซรากู โค., แอลทีดี.
27
9501001758
19432
13422
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี สารผสมต่อต้านการออกซิไดซ์และกระบวนการสำหรับเตรียมสารผสมนี้ โซซิเอโต้ เดส โพรดัคส์ เนสเล เอส.เอ.
28
9701003403
29021
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี กระบวนการการสกัดกาแฟและผลิตภัณฑ์ โซซิเอเต้ เดส์ โปรดุยส์ เนสท์เล่ เอส.เอ.
29
1001377
44647
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี กาแฟเข้มข้นทำให้ขาว โซซิเอเต้ เดส์ โปรดุยต์ส เนสท์เล่ เอส.เอ.
30
401001911
77476
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี สารต้านความเครียด ซันโตรี ลิมิเต็ด
31
401002272
86208
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี การจัดการระดับสารตั้งต้นรสกาแฟในเมล็ดกาแฟเขียว เนสเทค เอส.เอง , คอร์เนลล์ รีเสิร์ช ฟาวน์เดชั่น อิงค์.
32
401003532
86936
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี ตัวปรับไซโทคิน และวิธีการใช้ที่เกี่ยวข้อง แอคเซล บิสสิเนส กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล แอลแอลซี.
33
601002330
85395
สิทธิบัตรประดิษฐ์เคมี ผลิตภัณฑ์กาแฟ เนสเทค เอส.เอ .
34
503000799
2953
2953
อนุสิทธิบัตรเคมี สูตรไวน์กาแฟ นายประพจน์ วิศรุตานันท์
35
603001679
4162
4162
อนุสิทธิบัตรเคมี กาแฟเคลือบแป้งปรุงรส นายสุเมธ จิตรโรจนรักษ์
36
803000859
4747
4747
อนุสิทธิบัตรเคมี กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง นางกฤชภร คำชุม