สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน

สวก.ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO

สวก.ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.9001-2559(ISO 9001:2015) 4 ขอบข่าย

  • การสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตร
  • การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย
  • การส่งเสริมการใช้ประโยชน์และการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
  • การจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณ
Image

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM - ISO/IEC 27001:2013


https://170.187.225.108/
https://139.162.29.153/
https://139.177.185.150/
DANASLOT
https://146.190.83.55/
https://167.71.198.75/
https://139.59.116.144/
https://178.128.91.217/
https://178.128.112.167/
https://165.22.62.117/
slot gacor
slot deposit pulsa
rtp live
situs slot