สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | ทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมใช้