คลังข้อมูลวิจัยเกษตร

 • Rice
  ข้าว
 • Cassava
  มันสำปะหลัง
 • Para rubber
  ยางพารา
 • Orchidaceae
  กล้วยไม้
 • Corn
  ข้าวโพด
 • Sugarcane
  อ้อย
 • Oilpalm
  ปาล์มน้ำมัน
 • Mangoes
  มะม่วง
 • Longan
  ลำไย
 • Silk
  หม่อนไหม
 • Lychee
  ลิ้นจี่
 • Cavendish Banana
  กล้วยหอม
 • Seed
  เมล็ดพันธุ์
 • Mangosteen
  มังคุด
 • Pineapple
  สับปะรด
 • Durian
  ทุเรียน
 • Dairycattle
  โคนม
 • Beefcattle
  โคเนื้อ
 • ChickenEggs
  ไก่ไข่
 • ChickenMeat
  ไก่เนื้อ
 • Pig
  สุกร
 • Tuna and Sardine
  ทูน่าและซาร์ดีน
 • Squid
  ปลาหมึก
 • Shrimp
  กุ้งทะเล
 • Giant Freshwater prawn
  กุ้งก้ามกราม
 • Coconut
  มะพร้าว
 • Guava
  ฝรั่ง
 • Coffee
  กาแฟ
 • Pomelo
  ส้มโอ
 • Tangerine
  ส้มเขียวหวาน
 • Longkong
  ลองกอง
 • Papaya
  มะละกอ
 • Lime
  มะนาว
 • Rambutan
  เงาะ
 • Andrographispaniculata
  ฟ้าทะลายโจร
 • Boesenbergiarotunda
  กระชาย
 • Centellaasiatica
  บัวบก
 • Puerariacandolleigraham
  กวาวเครือ
 • Phyllanthusemblica
  มะขามป้อม
 • Curcumalonga
  ขมิ้นชัน
 • Aloevera
  ว่านหางจระเข้
 • Zingibermontanum
  ไพล
 • Thunbergialaurifolia
  รางจืด
 • Clitoriaternatea
  อัญชัน
 • Amorphophalluskonjac
  บุก

ผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์พร้อมใช้

ความรู้เกษตรแบบง่าย