ประกาศ สวก. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ สวก. จำนวน 3 ตำแหน่ง