ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ สวก. ตำแหน่งนักจัดงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 งานบริหารทั่วไป สำนักผู้อำนวยการและสื่อสารองค์กร