ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น เพื่อเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลอาวุโส 1 งานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหาร